Pragmatik

Illokutionäre Kraft

yoda illokutionäre kraft